OFERTE VANZARE TEREN  PUBLIC 11.03.2019 ORA 10:00 10.04.2019
DISPOZITIE privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Cretesti, judetul Vaslui in vederea organizarii si desfasurarii referendumului pentru modificarea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018 PUBLIC 25.09.2018 -
OFERTA VANZARE TEREN PUBLIC

24.11.2017

ORA 11.00

-
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PUBLIC 19.10.2015 -
INDICATORI EXECUTIE BUGET LOCAL TRIM II 2017 PUBLIC 02.08.2017 -
ANUNT - CONSULTARE DATE PERSONALE DIN REGISTRUL ELECTORAL PUBLIC 22.06.2017 -
RAPORT IMPLEMENTARE LEGE 52/2003 PUBLIC 28.04.2017 -
RAPORTUL PE ANUL 2016 AL PRIMARULUI COMUNEI CRETESTI PUBLIC 29.03.2017 -
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PUBLIC 10.10.2016 -
LICENTA DE FUNCTIONARE CENTRU SOCIAL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRETESTI PUBLIC 05.01.2016 -
STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCAIALA A COMUNEI CRETESTI 2015 - 2020 PUBLIC
RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 PUBLIC 12.02.2016 -
RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 PUBLIC 12.02.2016 -
CODUL DE CONDUITA ETICA A PERSONALULUI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI PUBLIC - -
DISPOZITIE PRIVIND DELIMITAREA SI NUMEROTAREA SECTIILOR DE VOTARE CRETESTI - ALEGERI SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN 11 DECEMBRIE 2016 PUBLIC 10.11.2016 -

BILANT TRIMESTRUL I ANUL 2016

BILANT TRIMESTUL AL II-LEA AN 2016

BILANT TRIMESTRUL AL III-LEA AN 2016

BILANT TRIMESTUL AL IV-LEA AN 2016

PUBLIC - -

RAPORT - INDEPLINIRE MASURI DISPUSE PRIN DECIZIA NR. 11 A CAMEREI DE CONTURI VASLUI - mai 2016 

PUBLIC - -
DECIZIA NR. 11 CAMERA DE CONTURI VASLUI - ian 2017 PUBLIC - -
HOTARAREA NR. 1 - PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR LA COMUNA CRETESTI, JUDETUL VASLUI SI A MODULUI DE LUCURU AL ACESTEIA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR PUBLIC - -