OFERTA VANZARE TEREN LUCA PUBLIC 18.06.2019 ORA 13:00 17.07.2019
OFERTA VANZARE TEREN TRAILA MARIA PUBLIC 18.06.2019 ORA 13:00 17.07.2019
OFERTA VANZARE TEREN ORZAN MARIN PUBLIC 17.04.2019 ORA 10:00 16.05.2019
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A UAT CRETESTI - 2018 PUBLIC 29.03.2019
OFERTA NR. 10 SI OFERTA NR. 11 SI LISTA PREEMPTORILOR PUBLIC 21.03.2019 ORA 11.00 20.04.2019
DISPOZITIE privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Cretesti, judetul Vaslui in vederea organizarii si desfasurarii referendumului pentru modificarea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018 PUBLIC 25.09.2018 -
OFERTA VANZARE TEREN PUBLIC

24.11.2017

ORA 11.00

-
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PUBLIC 19.10.2015 -
ANUNT - CONSULTARE DATE PERSONALE DIN REGISTRUL ELECTORAL PUBLIC 22.06.2017 -
RAPORT IMPLEMENTARE LEGE 52/2003 PUBLIC 28.04.2017 -
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PUBLIC 10.10.2016 -
LICENTA DE FUNCTIONARE CENTRU SOCIAL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRETESTI PUBLIC 05.01.2016 -
STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCAIALA A COMUNEI CRETESTI 2015 - 2020 PUBLIC
RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 PUBLIC 12.02.2016 -
RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 PUBLIC 12.02.2016 -
CODUL DE CONDUITA ETICA A PERSONALULUI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI PUBLIC - -
DISPOZITIE PRIVIND DELIMITAREA SI NUMEROTAREA SECTIILOR DE VOTARE CRETESTI - ALEGERI SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN 11 DECEMBRIE 2016 PUBLIC 10.11.2016 -

BILANT TRIMESTRUL I ANUL 2016

BILANT TRIMESTUL AL II-LEA AN 2016

BILANT TRIMESTRUL AL III-LEA AN 2016

BILANT TRIMESTUL AL IV-LEA AN 2016

PUBLIC - -

RAPORT - INDEPLINIRE MASURI DISPUSE PRIN DECIZIA NR. 11 A CAMEREI DE CONTURI VASLUI - mai 2016 

PUBLIC - -
DECIZIA NR. 11 CAMERA DE CONTURI VASLUI - ian 2017 PUBLIC - -
HOTARAREA NR. 1 - PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI LOCALE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR LA COMUNA CRETESTI, JUDETUL VASLUI SI A MODULUI DE LUCURU AL ACESTEIA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR PUBLIC - -